IMG-LOGO
หน้าหลัก กิจกรรม โครงการอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางสังคมและพิธีการ

กิจกรรม

โครงการอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางสังคมและพิธีการ

by fhsmcru - 08 Apr 2022 59 Views
IMG

#โครงการอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางสังคมและพิธีการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอขอบคุณ????

ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม

และคุณธนารีย์ สะสุนทร 

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

และฝึกทักษะการเป็นพิธีกรให้กับนักศึกษา

????????????????