IMG-LOGO
หน้าหลัก กิจกรรม สาขาศิลปศึกษา จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก

กิจกรรม

สาขาศิลปศึกษา จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก

by fhsmcru - 30 May 2022 19 Views
IMG IMG IMG IMG

สาขาศิลปศึกษา จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี