IMG-LOGO
หน้าหลัก กิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยตามศาสตร์วิชาชีพ

กิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยตามศาสตร์วิชาชีพ

by fhsmcru - 08 Jun 2022 29 Views
IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยตามศาสตร์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล  แอร่มหล้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาพร  ทองผุด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ