หน้าหลัก ศิษย์เก่า ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร คลังสื่อการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ
โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนสถานให้คงอยู่กับพวกเราที่เป็นลูกหลานชาวพุทธสืบไป โดยร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาวัด เช่น ทาสีวัด กวาดใบไม้ เก็บขยะ และอื่นๆ


2018/JUL/17 10:52 392 ATCHARA
Copyright @ 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences, Developed by Chanwit Duangbupha