หน้าหลัก ศิษย์เก่า ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร คลังสื่อการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา กับเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมสืบสาน ทำนุบำรุงประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา


2018/JUL/26 09:55 313 ATCHARA
Copyright @ 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences, Developed by Chanwit Duangbupha