หน้าหลัก ศิษย์เก่า ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร คลังสื่อการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ
โครงการจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชันย์

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชันย์ ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพระพร และกิจกรรมจิตอาสา


2018/JUL/26 09:28 284 ATCHARA
Copyright @ 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences, Developed by Chanwit Duangbupha