หน้าหลัก ศิษย์เก่า ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร คลังสื่อการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ
ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561

เชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เวลา 9.30 -15.00 น

 

 


2018.04.17 20:20 447 ADMINISTRATOR
Copyright @ 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences, Developed by Chanwit Duangbupha