หน้าหลัก ศิษย์เก่า ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร คลังสื่อการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ
คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย
โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้
1. เพื่อแสดงความเคารพรักนับถือ ห่วงใย และให้กำลังใจผู้ใหญ่ในคณะฯ ให้ท่านมีกำลังใจในการทำงานและคอยให้คำแนะนำและให้พร
2. เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรผู้อ่อนอาวุโส ได้มีโอกาสขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อให้บังเกิดสิริมงคลแก่ชีวิต รวมถึงขอขมา ต่อกระทำอาจล่วงเกินไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
3. เพื่อให้อาจารย์และบุคลาการในคณะฯ ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย สนุกสนาน และรดน้ำแก่กัน เพื่อเป็นการสร้างความรักความผูกพันระหว่างกัน
4. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทยให้คงอยู่สืบไป

2017.04.12 479 ADMINISTRATOR
Copyright @ 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences, Developed by Chanwit Duangbupha