หน้าหลัก ศิษย์เก่า ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร คลังสื่อการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ปุณย์จรีย์ สรสีสม อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ปุณย์จรีย์ สรสีสม อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ "


2019/JUL/15 09:42 497 CHANWITDUA
Copyright @ 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences, Developed by Chanwit Duangbupha