หน้าหลัก ศิษย์เก่า ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร คลังสื่อการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ
ตรวจประเมินคุณถาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร - สาขาวิชาดนตรีศึกษา

สาขาวิชาดนตรีศึกษารับการตรวจประเมินคุณถาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในวันที่ 24 มิย.2562 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา (217) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


2019/JUN/24 02:10 187 CHANWITDUA
Copyright @ 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences, Developed by Chanwit Duangbupha