หน้าหลัก ศิษย์เก่า ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร คลังสื่อการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ
ขอเชิญประชุมครั้งที่ 2/2562

คณะฯขอเชิญคณาจารย์ ทุกท่านร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนเป็นกรรมการในการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันพฤหัสที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น  ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

เอกสารแนบ

2019/MAY/14 06:43 179 CHANWITDUA
Copyright @ 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences, Developed by Chanwit Duangbupha