หน้าหลัก ศิษย์เก่า ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร คลังสื่อการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ
โครงการอบรม "คุณธรรมจริยธรรม"

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 คณะฯจัดโครงการอบรม "คุณธรรมจริยธรรม" ให้กับนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน


2019/APR/25 04:33 194 CHANWITDUA
Copyright @ 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences, Developed by Chanwit Duangbupha