หน้าหลัก ศิษย์เก่า ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร คลังสื่อการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ
คณะฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับแผนกลยุทธ์พัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

คณะฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับแผนกลยุทธ์พัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


2019/MAR/25 03:11 175 CHANWITDUA
Copyright @ 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences, Developed by Chanwit Duangbupha