IMG-LOGO
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม

by fhsmcru - 17 May 2022 21 Views
IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม

คุณสุธามาศ ฟักเขียว (พี่ก้อย) ณ บ้านทุ่งโป่ง

ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี​