IMG-LOGO
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC

by fhsmcru - 24 May 2022 16 Views
IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 "เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community)" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพยงค์ วิงวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ สัตย์วินิจ เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นเรื่อง การวัดและประเมินผลผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์