IMG-LOGO
หน้าหลัก กิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุน กศน. อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

กิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุน กศน. อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

by fhsmcru - 29 Mar 2022 138 Views
ระหว่าง # คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับ #ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุน กศน. อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในการพัฒนาด้านการวิจัยชุมชน ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการบริการวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น