IMG-LOGO
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันมาจับหัวข้อการโต้วาที

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันมาจับหัวข้อการโต้วาที

by fhsmcru - 29 Mar 2022 136 Views

ขอให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันมาจับหัวข้อการโต้วาที

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น.

ณ ห้องประชุมกระดังงา