IMG-LOGO
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SMART STARTUP COMPANY การพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME Startup ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SMART STARTUP COMPANY การพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME Startup ในอนาคต

by fhsmcru - 17 May 2022 15 Views
IMG

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SMART STARTUP COMPANY การพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME Startup ในอนาคต โดยโครงการ Smart Startup Company เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจสมัคร เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ ในการเป็นนักธุรกิจ และสามารถดําเนินธุรกิจจนประสบความสําเร็จ ตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย ทุนสนับสนุนโครงการ Smart Startup Company โครงการละ 50,000 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนาย 2565  (รับจํานวนจํากัด)

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     
อ.ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต โทร. 0877937777
หรือ นายมานิตย์ พิพัฒน์พุฒิกุล  โทร. 0811918747