IMG-LOGO
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับ "นายศิลป์ณภัทร์ กรธนสุขอรุณ" นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ "นายศิลป์ณภัทร์ กรธนสุขอรุณ" นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

by fhsmcru - 20 Sep 2022 47 Views
IMG

????????ขอแสดงความยินดีกับ "นายศิลป์ณภัทร์ กรธนสุขอรุณ" นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา ????????โดยมี ผศ.ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวดผลงานภาพวาดระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ????????  #ขอชื่นชมผลงานและร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะโดยวันนี้ 19/09/65  ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีฯ ไปร่วมพิธีรับมอบรางวัลด้วย ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพบก????????????