IMG-LOGO
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือน มกราคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือน มกราคม 2565

by fhsmcru - 29 Mar 2022 120 Views

ศูนย์คอมพิวเตอร์ MCRU

เมื่อวานนี้ เวลา 13:48 น.  · 

???????????? ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือน มกราคม 2565 ???????????? ครั้งที่3

ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยสามารถสมัครผ่านระบบสมัครสอบ (http://pmis.mcru.ac.th/mcru02/exc/) ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

***ให้นักศึกษาสมัครเป็นคณะตามเวลาดังกล่าว หากสมัครไม่ตรงคณะจะไม่มีรายชื่อในการเข้าทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ตามวันเวลาที่เปิดสอบ

***กรณีนักศึกษาสมัครสอบ 2 ครั้งแระจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นต้องเสียค่าสมัครสอบครั้งละ 100 บาท

****27 ธ.ค. 2564 - 2 ม.ค. 2565 รับสมัคร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์****