IMG-LOGO
หน้าหลัก กลุ่มข่าว กิจกรรม

กิจกรรม

IMG
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะปีการศึกษา 2564
by fhsmcru - 05 Aug 2022

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ
IMG
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “วิศวกรสังคม ราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน”
by fhsmcru - 03 Aug 2022

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “วิศวกรสังคม ราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน”

อ่านต่อ
IMG
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC
by fhsmcru - 03 Aug 2022

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC

อ่านต่อ
IMG
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #จัดทำบุญเลี้ยงพระเพล
by fhsmcru - 20 Jul 2022

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #จัดทำบุญเลี้ยงพระเพล

อ่านต่อ
IMG
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง BCG Model ต.รางบัว
by fhsmcru - 19 Jul 2022

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง BCG Model ต.รางบัว

อ่านต่อ
IMG
#โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
by fhsmcru - 11 Jul 2022

#โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

อ่านต่อ
IMG
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
by fhsmcru - 08 Jul 2022

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ่านต่อ
IMG
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
by fhsmcru - 03 Jul 2022

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

อ่านต่อ
IMG
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีกาศึกษา 2565
by fhsmcru - 29 Jun 2022

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีกาศึกษา 2565

อ่านต่อ
IMG
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยตามศาสตร์วิชาชีพ
by fhsmcru - 08 Jun 2022

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยตามศาสตร์วิชาชีพ

อ่านต่อ