IMG-LOGO
หน้าหลัก กลุ่มข่าว กิจกรรม

กิจกรรม

IMG
โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น ปี 2566
by fhsmcru - 20 Nov 2022

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น ปี 2566

อ่านต่อ
IMG
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด
by fhsmcru - 12 Oct 2022

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด

อ่านต่อ
IMG
คณะมนุยษศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง BCG Model ตำบลแก้มอ้น
by fhsmcru - 17 Aug 2022

คณะมนุยษศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง BCG Model ตำบลแก้มอ้น

อ่านต่อ
IMG
ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับศิลปินทุกท่าน
by fhsmcru - 17 Aug 2022

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับศิลปินทุกท่าน

อ่านต่อ
IMG
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะปีการศึกษา 2564
by fhsmcru - 05 Aug 2022

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ
IMG
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “วิศวกรสังคม ราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน”
by fhsmcru - 03 Aug 2022

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “วิศวกรสังคม ราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน”

อ่านต่อ
IMG
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC
by fhsmcru - 03 Aug 2022

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC

อ่านต่อ
IMG
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #จัดทำบุญเลี้ยงพระเพล
by fhsmcru - 20 Jul 2022

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #จัดทำบุญเลี้ยงพระเพล

อ่านต่อ
IMG
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง BCG Model ต.รางบัว
by fhsmcru - 19 Jul 2022

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง BCG Model ต.รางบัว

อ่านต่อ
IMG
#โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
by fhsmcru - 11 Jul 2022

#โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

อ่านต่อ