IMG-LOGO
หน้าหลัก กลุ่มข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG
เปิดรับสมัคร!!!!!!! นักกีฬาฟุตซอล แข่งขันรายการ Imane Thailand Futsal Freshy University The Championship.
by fhsmcru - 04 Jan 2023

เปิดรับสมัคร!!!!!!! นักกีฬาฟุตซอล แข่งขันรายการ Imane Thailand Futsal Freshy University The Championship.

อ่านต่อ
IMG
โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์
by fhsmcru - 13 Dec 2022

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์

อ่านต่อ
IMG
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคนของพระราชา อาสาพัฒนาท้องถิ่น
by fhsmcru - 13 Dec 2022

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคนของพระราชา อาสาพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ
IMG
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
by fhsmcru - 03 Nov 2022

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

อ่านต่อ
IMG
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
by fhsmcru - 01 Nov 2022

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านต่อ
IMG
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 3 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี)
by fhsmcru - 25 Oct 2022

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 3 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี)

อ่านต่อ
IMG
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 เนื่องในประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565
by fhsmcru - 21 Oct 2022

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 เนื่องในประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565

อ่านต่อ
IMG
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
by fhsmcru - 08 Oct 2022

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

อ่านต่อ
IMG
ขอแสดงความยินดีกับ "นายศิลป์ณภัทร์ กรธนสุขอรุณ" นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
by fhsmcru - 20 Sep 2022

ขอแสดงความยินดีกับ "นายศิลป์ณภัทร์ กรธนสุขอรุณ" นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านต่อ
IMG
ประชาสัมพันธ์การรับปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 - 2562 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565
by fhsmcru - 13 Sep 2022

ประชาสัมพันธ์การรับปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 - 2562 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

อ่านต่อ