IMG-LOGO
หน้าหลัก กลุ่มข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาม 2565
by fhsmcru - 04 Aug 2022

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาม 2565

อ่านต่อ
IMG
ขอแสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทุกท่าน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562
by fhsmcru - 03 Aug 2022

ขอแสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทุกท่าน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

อ่านต่อ
IMG
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญชวนนักศึกษา และคณาจารย์ ร่วมงาน ลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑
by fhsmcru - 03 Aug 2022

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญชวนนักศึกษา และคณาจารย์ ร่วมงาน ลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑

อ่านต่อ
IMG
ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือน สิงหาคม 2565
by fhsmcru - 03 Aug 2022

ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือน สิงหาคม 2565

อ่านต่อ
IMG
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562
by fhsmcru - 21 Jul 2022

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562

อ่านต่อ
IMG
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำทีมออกร้านงาน
by fhsmcru - 15 Jul 2022

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำทีมออกร้านงาน

อ่านต่อ
IMG
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ "นายวุฒิกาล เคางาม"
by fhsmcru - 06 Jul 2022

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ "นายวุฒิกาล เคางาม"

อ่านต่อ
IMG
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
by fhsmcru - 06 Jul 2022

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ่านต่อ
IMG
กำหนดการรับสมัครผู้ร่วมโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่การดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 3
by fhsmcru - 06 Jul 2022

กำหนดการรับสมัครผู้ร่วมโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่การดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 3

อ่านต่อ
IMG
ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์
by fhsmcru - 04 Jul 2022

ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์

อ่านต่อ