ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
วันที่ 2021/Nov/25 23:47 จำนวนผู้อ่าน 4

คณะผู้บริหารปัจจุบัน

อาจารย์ ดร. ธนภูมิ ชาติดี
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์