ข่าวประชาสัมพันธ์

อย่าลืมมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะคะ
วันที่ 2021/Apr/26 09:19 จำนวนผู้อ่าน 6

คณะผู้บริหารปัจจุบัน

อาจารย์ ดร. ธนภูมิ ชาติดี
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์