ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
วันที่ 2020/Jul/21 14:48 จำนวนผู้อ่าน 17
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 2020/Jun/23 11:27 จำนวนผู้อ่าน 99

คณะผู้บริหารปัจจุบัน

อาจารย์ ดร. ธนภูมิ ชาติดี
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์